Cu­li­se­le Pu­te­rii. Fi­na­lul e aici

Ioana - - Află Ce E Nou -

În cel de-al al șa­se­lea și ul­ti­mul se­zon al se­ria­lu­lui Ho­u­se of Car­ds, Clai­re (Ro­bin Wri­ght) se întoar­ce ca preșe­din­te al Sta­te­lor Uni­te, du­pă moar­tea lui Fran­cis (Ke­vin Spa­cey). Câști­gă­toa­re a Glo­bu­lui de Aur și no­mi­na­li­za­tă pen­tru pre­mi­ul Emmy, Ro­bin Wri­ght va ju­ca ală­turi de ac­to­rii no­mi­na­li­zați la Aca­de­my Awar­ds Dia­ne La­ne, Greg Kin­near și

Co­dy Fern. Ul­ti­mul se­zon al se­ria­lu­lui es­te dis­po­ni­bil pe Net­flix din 2 noi­em­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.