Cum te fe­resc de bo­li fruc­te­le şi le­gu­me­le de toam­nă

Ioana - - Află Ce E Nou -

E tim­pul să ne axăm pe fruc­te­le şi le­gu­me­le de se­zon pen­tru că ele con­sti­tu­ie o sur­să de vi­ta­mi­ne şi mi­ne­ra­le. De exem­plu, do­vle­a­cul es­te plin de po­ta­siu. Cu gust dul­ce, el adu­ce or­ga­nis­mu­lui vi­ta­mi­ne­le B, dar şi fi­bre. Car­to­fii con­ţin vi­ta­mi­na A. In­di­fe­rent da­că îi mă­nânci cop­ţi, fi­er­ţi sau pră­ji­ţi, sunt o sur­să de vi­ta­mi­na A şi fi­er şi au pro­pri­e­ta­tea de a pre­ve­ni apa­ri­ţia bo­li­lor in­fla­ma­to­rii. Dulci sau acri­şoa­re, me­re­le pot fi con­su­ma­te cru­de sau coap­te, cu sau fă­ră coa­jă. Ele sunt bo­ga­te în fla­vo­noi­de şi au pro­pri­e­ta­tea de a ne men­ţi­ne ini­ma să­nă­toa­să. Ca­re sunt ce­le­lal­te fruc­te sau le­gu­me ce nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din că­ma­ră, afli da­că ci­tești on­li­ne acest ar­ti­col.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.