ZODIA LU­NII

Ioana - - Horoscop -

SCORPION

Cum alt­fel să fie na­ti­va din Scorpion de­cât ex­trem de fru­moa­să, cu o per­so­na­li­ta­te ce atra­ge ca

un mag­net? Inte­li­gen­tă, cu o pu­te­re in­tu­i­ti­vă in­cre­di­bi­lă, pa­si­o­na­lă și înne­bu­ni­tă să deți­nă con­tro­lul, fe­meia din Scorpion es­te încre­ză­toa­re în pro­pri­i­le fo­rțe și me­reu ones­tă. Le­a­gă ime­diat pri­e­te­nii, dar me­nți­ne o re­lație lun­gă doar cu aceia ca­re se do­ve­desc loia­li și cin­stiți. Da­că o su­peri, ia ati­tu­di­ne ime­diat și e ca­pa­bi­lă să dez­lă­nțu­ie ce­le mai neaștep­ta­te sen­ti­men­te, de­loc plă­cu­te. Răz­bu­na­rea nu-i es­te ne­cu­nos­cu­tă, iar fi­rea ei tem­pe­ra­men­ta­lă o fa­ce de te­mut. Să iu­bești o Scor­pi­oan­că es­te ca și cum te-ai da într-un rol­ler-coas­ter, apoi ai apre­cia ex­pe­ri­e­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.