Din roa­de­le toam­nei Sfeșnice din me­re

Ioana - - Cuprins -

Al trei­lea ano­timp ne ulu­i­ește cu bo­găția de for­me și cu­lori. Cre­ați aran­ja­men­te de neu­i­tat cu aju­to­rul tăr­tă­cuțe­lor, ară­toa­se și ve­se­le.

Cor­nul abun­de­nței es­te cel mai po­tri­vit sim­bol al toam­nei. Din el se re­var­să o mu­lți­me de bu­nă­tăți și de de­li­ca­te­se ca­re încântă nu doar sto­ma­cul, ci și pri­vi­rea.

Tăr­tă­cuțe­le por­to­ca­lii și ce­le gal­be­ne cu ver­de sunt ase­zo­na­te cu câte­va flori și ci­or­chini cu mu­re. Ia­tă o idee ex­ce­len­tă de ca­dou!

Lu­mână­ri­le aprin­se pun în va­loa­re nua­nțe­le por­to­ca­lii ale mi­ci­lor do­vleci. Tăr­tă­cuța ova­lă are un aer nos­tim.

Du­pă o plim­ba­re prin gră­di­nă, te poți întoar­ce aca­să cu acest aran­ja­ment co­lo­rat și gus­tos.

Ordo­na­te du­pă mă­ri­me, tăr­tă­cuțe­le împart lă­dița joa­să cu doi ști­u­leți de po­rumb, câte­va me­re și vreo trei pe­re. Cro­ma­ti­ca pli­nă de căl­du­ră înve­se­lește te­ra­se­le sau bal­coa­ne­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.