Ac­cen­te ve­se­le în baie

Aici te bu­curi de mul­te cli­pe de re­la­xa­re și tot aici îți înce­pi di­mi­neți­le agi­ta­te din tim­pul săp­tă­mânii.

Ioana - - Cuprins -

Ve­se­lia și bu­na dis­po­ziție tre­bu­ie să pre­do­mi­ne în baie, astfel încât aces­te stări să-și pu­nă am­pren­ta și asu­pra ta. Cel mai ușor mod de a ajun­ge la ele es­te să te încon­jori de obi­ec­te co­lo­ra­le, cu mo­de­le in­te­re­san­te. De ace­as­tă da­tă, în prim-plan sunt sa­vo­ni­e­re­le, do­za­toa­re­le de să­pun li­chid și su­por­tu­ri­le pen­tru pe­ri­uțe de di­nți. Es­te une­ori puțin di­fi­cil ca ele să se mu­le­ze pe gus­tu­ri­le tu­tu­ror ce­lor din ca­să și, ca ata­re, am ales pen­tru ti­ne ce­le mai fru­moa­se mo­de­le.

FLORAL 119,99 lei,Me­li Me­lo De­co MAS­CU­LIN 11,26 lei, Co­ra Înce­pe zi­ua cu bu­nă dis­po­ziție. FEMININ 29,99 lei, Me­li Me­lo De­co NUA­NȚE NATURALE 89,99 lei, Me­li Me­lo De­co CU MO­DEL 119,90 lei,Me­li Me­lo De­co

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.