EVITANT. Cum să iu­bești sau să pă­ră­sești un par­te­ner dis­tant.

Ioana - - Trup și Suflet - Psi­ho­log Jeb Kin­ni­si­on

Au­to­rul car­to­gra­fia­ză ti­pu­ri­le de atașa­ment și ti­pu­ri­le de per­soa­ne de ca­re te poți atașa, te învață să-i re­cu­noști pe cei in­com­pa­ti­bi­li cu ti­ne și să ges­ti­o­ne­zi ace­as­tă ne­po­tri­vi­re. cur­te­a­ve­che.ro, 256 pag., 35 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.