TREI CU­VIN­TE, CINCI MINCIUNI

Ioana - - Trup și Suflet - Mi­chel Sta­no­vici:

Tran­spu­ne­rea li­te­ra­ră a ex­pe­ri­e­nței unui băr­bat, o is­to­rie au­to­bi­o­gra­fi­că des­pre un băr­bat îndrăgostit de fe­meia per­fec­tă, ca­re îl pă­ră­sește fă­ră ni­ci­un cu­vânt când lu­cru­ri­le pă­re­au a mer­ge atât de bi­ne. cur­te­a­ve­che.ro, 160 pag., 30 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.