TESTUL PSI­HO­PA­TU­LUI.

O că­lă­to­rie prin in­dus­tria ne­bu­ni­ei.

Ioana - - Trup și Suflet - Jur­na­list Jon Ron­son

Inves­ti­gația jur­na­lis­ti­că înce­ar­că să des­co­pe­re sem­nul dis­tinc­tiv al psi­ho­pa­tu­lui, sar­ci­nă di­fi­ci­lă, da­că nu im­po­si­bi­lă. Un sin­gur lu­cru e clar: da­că ți-ai pus vre­o­da­tă între­ba­rea da­că nu cum­va ești psi­ho­pat, cu si­gu­ra­nță nu ești. edi­tu­ra-art.ro, 336 pag., 33 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.