7 greșe­li pe ca­re le faci când te pi­ep­teni

Ioana - - Www.revistaioana.ro -

Ce poa­te să nu fun­cți­o­ne­ze atunci când te pi­ep­teni? E un gest na­tu­ral, pe ca­re l-ai con­stru­it pro­ba­bil prin re­flex și pe ca­re îl moște­nești ge­ne­tic de la toa­te înain­tașe­le ta­le. În re­a­li­ta­te, lu­cru­ri­le nu stau chiar așa: spe­cia­liștii sunt de pă­re­re că mul­te din­tre pro­ble­me­le ca­pi­la­re cu ca­re ne con­frun­tăm pot avea de-a fa­ce cu fap­tul că nu ne pi­ep­tă­năm așa cum tre­bu­ie. Greșe­li­le pe ca­re le co­mi­tem în ace­as­tă eta­pă se pot do­ve­di chiar mai pe­ri­cu­loa­se de­cât uti­li­za­rea unui șam­pon ne­po­tri­vit! Ca să tăi­em răul din ră­dă­ci­nă, îți dez­vă­lu­im într-un ar­ti­col on­li­ne ca­re sunt ce­le mai co­mu­ne greșe­li pe ca­re le co­miți atunci când te pi­ep­teni. Evi­tă-le, pen­tru o po­doa­bă ca­pi­la­ră ca­re stră­lu­ceş­te de să­nă­ta­te și de fru­mu­sețe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.