Cu tra­diție de Cră­ci­un

Tu­borg Christ­mas Brew, sin­gu­ra be­re spe­cia­lă

Ioana - - Noutăți -

de Cră­ci­un din Ro­mânia, dă to­nul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă și în 2018. De­veni­tă un ves­ti­tor al Cră­ci­u­nu­lui pen­tru ro­mâni încă din anul 2000, când a fost in­tro­du­să pe piața din Ro­mânia, ediția li­mi­ta­tă Tu­borg Christ­mas Brew va fi dis­po­ni­bi­lă pe piață pe du­ra­ta săr­bă­to­ri­lor de iar­nă ale aces­tui an. Fa­bri­ca­tă du­pă ace­e­ași rețe­tă a ma­es­tru­lui be­rar Per Kri­e­ger Lar­ssen, Tu­borg Christ­mas Brew es­te o be­re brun-roșca­tă pro­du­să din trei ti­puri de ma­lț, cu o aro­mă dis­tinc­tă de lemn-dul­ce și un co­nți­nut de al­cool de 5,6%. Par­te­ne­ria­tul din­tre Tu­borg și ce­le­bra De­lia con­ti­nuă în 2018 prin cam­pa­nia TV, în ca­drul că­reia ar­tis­ta dă to­nul bi­ne-cu­nos­cu­tu­lui jin­gle Tu­borg Christ­mas Brew.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.