Orna­men­te ve­se­le și ine­di­te

Da­că îți do­rești un bră­duț de Cră­ci­un de­o­se­bit și te-ai plic­ti­sit de glo­bu­ri­le tra­diți­o­na­le, poți con­fe­cți­o­na chiar tu ce­le mai fru­moa­se de­co­rați­uni. Sim­ple și de efect!

Ioana - - Cum Se Face -

3 lu­mânări cu ba­te­rie mar­ker ne­gru vop­sea acri­li­că roșie pen­su­lă sârmă plușa­tă roșie și al­bas­tră foar­fe­că șnur roșu pis­tol cu ba­ghe­te de si­li­con 2 pom­poa­ne roșii și 2 al­bas­tre, toa­te mi­cuțe

10x10 cm fe­tru ne­gru

5x2 cm fe­tru roșu

50 cm pan­gli­că roșie cu bu­li­ne

Cum pro­ce­de­zi. Pen­tru a obți­ne de­co­rați­uni om de ză­pa­dă, de­se­ne­zi pe lu­mâna­re cu mar­ke­rul ne­gru (sau vop­sea acri­li­că) ochii și gu­ra – cinci punc­te mai mici, ca și cum ar fi din bu­cățe­le de căr­bu­ne (fig. 1). Co­lo­re­zi fla­că­ra lu­mână­rii cu vop­sea roșie, pen­tru a se­mă­na mai bi­ne cu un nas din morcov. Tai din sârma plușa­tă o bu­ca­tă cât să încon­joa­re pe o trei­me lu­mâna­rea, treci prin ea o agăță­toa­re fă­cu­tă din 20 cm de șnur roșu înno­dat la ca­pe­te și o fi­xe­zi cu si­li­con (fig. 2 și 3). Apoi li­pești și pom­poa­ne­le în ca­pe­te­le ei pen­tru a închi­pui o apă­ră­toa­re pen­tru ure­chi (fig. 4). Pen­tru omul de ză­pa­dă cu jo­ben, de­cu­pe­zi din fe­trul ne­gru o pălărie (fig. 5), iar din cel roșu o fâșie, cu rol de pan­gli­că. Le prin­zi de lu­mâna­re tot cu pis­to­lul de li­pit cu si­li­con. Apoi prin­zi și agăță­toa­rea din șnur de­a­su­pra lu­mână­rii, în spați­ul mas­cat de jo­ben. La fi­nal tai cam 15 cm de pan­gli­că roșie pe ca­re o li­pești în par­tea de jos a fi­e­că­rei lu­mânâri pen­tru a închi­pui un fu­lar. Săr­bă­tori fe­ri­ci­te!

1 4

2 5

3

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.