Ti­ra­mi­sù cu li­mon­cel­lo

Ioana - - De Gustibus -

INGRE­DI­EN­TE

2 por­to­ca­le 200 ml de li­mon­cel­lo 4 lin­guri de mi­e­re 200 g de pișco­turi de șam­pa­nie 200 ml de es­pres­so de ca­li­ta­te (re­ce)

250 g de mas­car­po­ne 250 g de iaurt na­tu­ral 1 lin­gu­riță de pas­tă de va­ni­lie 250 g de cireșe coap­te ulei de măs­li­ne ex­tra­vir­gin 100 g de ciocolată al­bă (re­ce)

1. Se taie fâșii din coa­ja por­to­ca­le­lor. Se stoar­ce de­a­su­pra tot su­cul lor, se adau­gă 100 ml de li­mon­cel­lo și 2 lin­guri de mi­e­re. Se fi­er­be înă­bușit, pe foc mo­de­rat, până se obți­ne un si­rop gros.

2. Se aco­pe­ră fun­dul unui cas­tron pen­tru ser­vit, de 24 cm, cu ju­mă­ta­te din pișco­tu­ri­le de șam­pa­nie. Se ames­te­că es­pres­so re­ce cu li­mon­cel­lo ră­mas, apoi se stro­pește cu ju­mă­ta­te din acest ames­tec stra­tul de pișco­turi, pre­sându-le ușor pen­tru a ab­sor­bi cât mai bi­ne com­po­ziția cu ca­fea.

3. Se bat te­mei­nic brânza mas­car­po­ne, iaur­tul, pas­ta de va­ni­lie și ul­ti­me­le 2 lin­guri de mi­e­re, până când re­zul­tă o cre­mă omo­ge­nă. Se așa­ză ju­mă­ta­te din ea în cas­tron, cu o lin­gu­ră, într-un strat uni­form. Se scot sâmbu­rii ci­reșe­lor, ru­pându-le pul­pa pes­te mi­xul cu mas­car­po­ne. Se re­par­ti­ze­a­ză la su­pra­față res­tul de pișco­turi, se stro­pesc cu ca­fea și, în fi­ne, se așter­ne brânza mas­car­po­ne ră­ma­să. Se adau­gă si­ro­pul și coa­ja de por­to­ca­lă pes­te ti­ra­mi­sù, apoi se stro­pește cu puțin ulei de măs­li­ne ex­tra­vir­gin. Se aco­pe­ră și se dă la fri­gi­der cel puțin 4 ore sau pes­te noap­te. Se or­nea­ză cu ciocolată al­bă ra­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.