De­ser­turi aris­to­cra­ti­ce

Știi cum­va vreo pe­ri­oa­dă din an în ca­re să fii mai răs­făța­tă ca acum? Ai ți­nut re­gim până de săr­bă­tori, așa că te poți înfrup­ta din ce­le mai ale­se dul­ci­uri.

Ioana - - Dulce și Bun -

Pa­vlo­va cu zmeu­ră INGRE­DI­EN­TE

Blat: 6 al­bușuri 300 g za­hăr tos un praf de sa­re 1 lin­gu­riță suc de lă­mâie

Cre­mă: 125 g mas­car­po­ne 250 ml frișcă li­chi­dă 3 lin­guri dul­ce­ață de zmeu­ră

2 lin­guri za­hăr pu­dră

Si­rop: 200 g zmeu­ră 2-3 lin­guri za­hăr tos

De­cor: 100 g zmeu­ră proas­pă­tă frun­ze de men­tă

1. Albușu­ri­le se bat cu un praf de sa­re. Se adau­gă trep­tat za­hă­rul, până se to­pește com­plet. La fi­nal se adau­gă ze­a­ma de lă­mâie. O for­mă se ta­pe­te­a­ză cu hârtie de copt și se toar­nă cu gri­jă be­ze­aua. Se coa­ce 3-4 ore la 120 de gra­de.

2. Cre­ma de mas­car­po­ne se ames­te­că cu za­hă­rul pu­dră și se adau­gă dul­ce­ața, până se omo­ge­ni­ze­a­ză com­po­ziția. Se ba­te frișca și se toar­nă pes­te cre­mă.

3. Pen­tru si­rop se pun la fi­ert zmeu­ra și za­hă­rul. Du­pă ce se înmoaie fruc­te­le, com­po­ziția se dă prin si­tă și se la­să la îngroșat. Si­ro­pul poa­te ră­mâne și mai li­chid.

4. Pes­te bla­tul de be­zea se șprițe­a­ză cre­ma și apoi se or­nea­ză cu zmeu­ră proas­pă­tă și frun­ze de men­tă. Se toar­nă si­rop, du­pă do­ri­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.