Clă­ti­te cu sfe­clă roșie

Ioana - - Cuprins -

Pen­tru a-și păs­tra cu­loa­rea ro­za­lie la copt, fă clă­ti­te­le doar cu făi­nă al­bă și înlo­cu­i­ește za­hă­rul brun cu za­hăr de mes­te­a­căn.

MOD DE PREPARARE

1. Într-un bol se pun făi­na de hrișcă și făi­na al­bă, bi­car­bo­na­tul, sa­rea, pra­ful de copt și sco­rțișoa­ra. Se ames­te­că bi­ne.

2. În blen­der se pun sfe­cla roșie tăia­tă cu­bu­lețe, puțin lapte de soia și se mi­xe­a­ză bi­ne. Se adau­gă tot lap­te­le și za­hă­rul brun și se omo­ge­ni­ze­a­ză un pi­u­re. La fi­nal, se adau­gă ouă­le.

Se mi­xe­a­ză puțin și ga­ta!

3. Se ames­te­că in­gre­di­en­te­le us­ca­te cu ce­le li­chi­de fo­lo­sind un tel de mână. Alua­tul tre­bu­ie să ai­bă o com­po­ziție groa­să.

4. Se încin­ge o ta­vă de te­flon cu puțin ulei, ulei­ul se șter­ge cu un șer­vețel, apoi cu un po­lo­nic se pun clă­ti­te­le și se coc pe rând.

5. Eu am fo­lo­sit o pa­le­tă de si­li­con pen­tru a întoar­ce clă­ti­te­le. În 1-2 mi­nu­te, la foc mic de tot, clă­ti­te­le se coc pe fi­e­ca­re par­te.

6. Se ser­vesc sim­ple, cu si­rop de arțar, cu sta­fi­de și nu­că-de-co­cos. Pof­tă bu­nă!

¾ ca­nă făi­nă de hrișcă (ca­nă de 300 ml) ¾ ca­nă făi­nă al­bă 3 lin­guri za­hăr brun ½ ca­nă sfe­clă roșie fiar­tă ½ lin­gu­riță praf de copt ½ lin­gu­riță bi­car­bo­nat ½ lin­gu­riță sa­re ½ lin­gu­riță sco­rțișoa­ră 2 ouă mă­ri­me me­die 1 ca­nă lapte de soia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.