Li­ke a star

Chef de plim­ba­re

Ioana - - Cuprins -

Pal­to­nul over­si­zed din bla­nă ar­ti­fi­cia­lă es­te pre­zent de do­uă se­zoa­ne în mai toa­te co­le­cți­i­le de­sig­ne­ri­lor ce­le­bri. Bu­cu­ră-te și tu de un plus de căl­du­ră în tim­pul ier­nii, dar, în ace­lași timp, pu­ne ac­cent de loo­kul tău. Bo­ca­nii cu detalii stră­lu­ci­toa­re se po­tri­vesc foar­te bi­ne cu pan­ta­lo­nii cla­sici din de­nim, dându-le un as­pect mo­dern, mai in­te­re­sant. În plus, nu ui­ta de oche­la­rii de soa­re cu ra­me co­lo­ra­te, chiar și în zi­le­le mai mo­ho­râte.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.