TU ȘI LUMEA

Ioana - - Cuprins -

Da­că ești în pa­nă de idei, îți ară­tăm ce ai pu­tea să cum­peri, de un­de și cât cos­tă.

STRĂ­LU­CI­TORClut­ch-ul metalic cu pi­e­tre din sti­clă es­te su­fi­ci­ent pen­tru a tran­sfor­ma ori­ce ți­nu­tă într-una spe­cia­lă. 799 lei, Nis­sa ÎN DUNGIRo­chia din bum­bac în nua­nțe to­ni­ce es­te po­tri­vi­tă la bi­rou, dar și în tim­pul li­ber.410 lei, via fram­boi­se.ro AC­CENT PE TALIE Ale­ge o cen­tu­ră la­tă din pi­e­le ca­re să-ți pu­nă ta­lia în va­loa­re. 269 lei, Nis­sa UTILPor­to­fe­lul Epi­ca es­te un ac­ce­so­riu ce nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din geanta ni­ci­u­nei fe­mei.79 lei, Te­zyo JUCĂUȘĂFus­ta cu croi le­jer îți ofe­ră mul­tă li­ber­ta­te de mișca­re, atât de ne­ce­sa­ră în tim­pul dan­su­lui.329,99 lei, Re­ser­vedDIN TOA­TĂ INI­MA Îndrăz­nește să fii alt­fel și poar­tă cer­cei di­fe­riți, dar ca­re au to­tuși ce­va în co­mun. 39,99 lei, Me­li Me­lo LA REVER Broșa sti­li­za­tă îți dă un aer fresh, ve­sel, po­tri­vit unei fru­moa­se zi­le de iar­nă. 29,99 lei, Me­li Me­lo

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.