Iszt mutat a tanügyminisztérium

Rendelet visszavonása helyett továbbképzésben részesítik a romántanárokat

Krónika - - TUDÓSÍTÁSOK - BÍRÓ BLANKA, ROSTÁS SZABOLCS

ető, hogy sszavonják elemi osztáénő románoktkozó miniszeletet, miután ben hozzálátszaktanárok éséhez.

a bukaresti oktatárium az elemiben mánnyelv-oktatástiltakozásra és feletve a sokat vitatott et visszavonására ólításokra. Lapunk rint ebben az időerdélyi megyében képzést rendeznek ktanárok számára, 10-e óta a nemzeez tartozó kisdiáa román nyelvet az n kibocsátott, 9-es alapján. Kolozs meezen a héten háesztül készítik fel ógusokat, miként elvére tanítaniuk a ákat. Mindez arról sok helyen nem töógusok, a szülők, a en pedig a magyar ség tiltakozásával, nak a kormányrensára. Holott – mint unk – az ügyben a japánsztrájk folyik kban, valamint taót juttatott el a miRomániai Magyar övetsége (RMPSZ) ülők Szövetsége is, pedig tüntetéssotöbb megyei tanfe(A marosvásárhelyi vatal elutasította a a meghirdetett deárólag a csütörtöki mozdulást engedéellékes, hogy KeleSZ-elnök korábban éretet kapott Liviu rmánykoalíciót vemokrata Párt ( PSD) ogy legkésőbb ezen y sürgősségi rende- lettel visszavonja az egy hónapja elfogadott vitatott törvénymódosítást.

A rendelkezés gyakorlatba ültetését egyébként számos erdélyi és székelyföldi megyében lehetetlenségnek tartják, ezért ez a mai napig nem történt meg. Szatmár megyében például továbbra is a magyar tanítók oktatják a román nyelvet az elemi osztályokban, vállalva annak az ódiumát, hogy ezekért az órákért nem kapnak javadalmazást, hiszen a kormányrendelet ezt megvonta tőlük. „A kialakult helyzet ellenére már csak a gyerekek és a szülők iránti tiszteletből sem mondanak le erről, a mi pedagógusaink nem olyanok” – állapította meg tegnap a Krónikának Kallós Zoltán Szatmár megyei helyettes főtanfelügyelő. Elmondta, Szatmárban egyszerűen nem volt kire bízni a kisebbségi kisdiákok románnyelvoktatását, hiszen nincsenek katedra nélkül maradt, felsőfokú végzettségű romántanárok, ugyanakkor számos román tanítói állás maradt betöltetlen. Kallós Zoltán úgy véli, veszélyes lavinát indítottak volna el azzal, ha meghirdették volna a románórákat az elemi osztályokban, az átigazolások folytán ugyanis többek között általános iskolákban maradtak volna állások betöltetlenül. „Abban bízunk, hogy a rendeletet mihamarabb viszszavonják” – tette hozzá a főtanfelügyelő-helyettes.

Kovászna megyében ugyancsak kivárnak, és abban reménykednek, hogy az oktatási minisztérium előbb-utóbb visszavonja a sürgősségi kormányhatározatot. Kiss Imre főtanfelügyelő tegnap lapunknak elmondta, a háromszéki elemi osztályokban még mindig a tanítók tartják a románórákat. Bár begyűjtötték a romántanároktól, hogy kik vállalják az alsó tagozaton való tanítást, ez még távolról sem elég arra, hogy minden órát lefedjenek. Kérték ugyan újabb állások létrehozását a minisztériumtól, de még nem kaptak választ. „Amíg az újabb posztokra nincs jóváhagyás, nem tudunk alkalmazni, és egyszerűen nem tudjuk gyakorlatba ültetni a kormányhatározatban foglaltakat. Ez patthelyzet, hiszen a jogszabály, amíg azt nem érvénytelenítik, hatályos, de egyszerűen alkalmazhatatlan” – szögezte le a főtanfelügyelő. Hozzátette, a vakáció utolsó napján kaptak átiratot a minisztériumtól az alkalmazásra vonatkozóan, de azóta nem érkezett semmilyen újabb utasítás, sőt az újabb állások meghirdetésére vonatkozó megkeresésre sem válaszoltak.

Kiss Imre úgy tudja, miközben a többség alkalmazta a kormányrendeletet, és már romántanárok tanítanak az elemi osztályokban, hozzájuk hasonlóan Erdély még két-három megyéjében kivárnak. A szórványban egyszerűbb volt a kivitelezés, a tömbmagyar megyékben viszont rengeteg tanárra lenne szükség. A háromszéki szakember szerint már kellene érkezzenek a visszajelzések, hogy miként működik a módszer, azonban mindenki hallgat. „Valószínűleg minden tanfelügyelőség próbálja helyi szinten valahogy megoldani a problémát, képzést szervezhetnek a romántanároknak, felmerült, hogy ezt a Pedagógusok Háza lebonyolíthatja, ám ez tűzoltómódszer, három nap alatt nem lehet elsajátítani, amit a tanítók évekig tanulnak” – mondta Kiss Imre. A háromszéki főtanfelügyelő úgy véli, politikai döntésnek kell születnie a kormányrendelet érvénytelenítéséről, hiszen a szakma már minden szinten kifejezte, hogy az új intézkedés nem jó sem a gyereknek, sem a tanítóknak, sem a romántanároknak.

Lapunk különben úgy tudja, hogy számos tanító jogi útra készül terelni a vitatott miniszteri rendelet nyomán kialakult helyzetet, ugyanakkor a pedagógusok többsége úgy véli, az ügyben a szülők erélyes fellépése hozhat megoldást, a minisztérium ugyanis hajlamos figyelmen kívül hagyni a pedagógustársadalom akaratát és szempontjait.

FOTÓ: BODA L. GERGELY

Összevisszaság. Bizonyos megyékben magyar tanítók, máshol román szaktanárok oktatják románra az elemistákat

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.