Ékfeltárás és köztéralkotás Kolozsváron

Rnold építész szerint a kincses városbeli utcák helyreállításához alázat is szükséges

Krónika - - ERDÉLYI TUDÓSÍTÁSOK - BEDE LAURA

Farkas utca „elkezdhet hasonlítani önmagára” azáltal, hogy nem járdaormában használjuk és értelmezzük, hanem háztól házig terjedő térként, olatokkal és hozzáillő zöldövezeti kiegészítéssel – Macalik Arnold építész het a Mossfern tervezőiroda nyertes felújítási pályázatának legnagyobb z irodaház képviselője az autósforgalmat érintő változásokról, a köztér új s a történelmi utcában rejlő értékekről beszélt a Krónikának.

i városmag egyik érinti a kolozsvári eri hivatal és a Roamara erdélyi fiókja tt, a Farkas (Mihaés a környező utcák natkozó tervpályáMossfern építészeti . A múlt heti eredkövetően különböogalmazódtak meg et illetően: a pozillett aggályok is fellik Arnold építész irodaház képviselőloszlatandó lapunk- az autósforgalmat Farkas utcából, hakaszon olyan szing, hogy ott többé ne api” forgalom. Ez a lméleti Líceum és a dományegyetem főzakaszra, valamint emplom előtti részyanakkor parkolási sz a Farkas utcában abály azokra a szenatkozik, akik saját nak. zerint a múlt heti st követően többen pályázatból a klasz„A Farkas utca nem ze egy városi közazért megyünk ki, k. Továbbra is utca kiképeztünk olyan e lehet ülni, ahol a mélyesedik. Viszont ol klasszikus padok ánul meg; többen nekőpad jelleget, pevárosi világban ez érvelt a szakember. vben nyilván szererulékos terek”, mint a körüli zöldövezeelennek meg, és egy zése is szóba került.

ogalma

rintő legjelentősebb solatban az építész nagyobb újdonság, úgy véli, kiengedtük a kezünkből a közteret, nem köztérként éljük meg, hanem használati cikként, és tulajdonképpen nem osszuk meg egymás között. „Az utcát gyakorlatilag arra használjuk, hogy azon elmenjünk valahová, holott ennél sokkal több értéket hordoz. A Farkas utcát úgy is lehet értelmezni, mint az ott levő intézmények előkertjét, díszudvarát. Fontos, hogy ez a tulajdonság, érték benne van az utcában, csak valamiképpen eltekintünk ettől, és napi hetven autó parkolására áldozzuk fel, mert nincs egy közakarat, amelylyel ezt a helyzetet meg lehetne szüntetni” – magyarázta a szakember, aki szerint akár kis lépésekkel is „közelebb lehetne vinni önmagához” az utcát. A pályázat legnagyobb hozadékaként említette, hogy a Farkas utca elkezdhet hasonlítani önmagára azáltal, hogy nem járda-úttest-járda formában használjuk és értelmezzük, hanem egyetlen térként háztól házig, nemes burkolatokkal, illetve azáltal, hogy egy hozzáillő zöldövezeti kiegészítést kap. Ennek értelmében a hiányzó fákat pótolják, és ezeket úgy próbálják rendezni, hogy a fáknak nemcsak hangulati és zöldövezeti szerepük legyen, hanem téralkotó is.

Szintén fontos szempont az utca megvilágítását illetően, hogy az izzókat alacsonyabban helyezik el, „emberi léptékre ereszkedik a lámpa”, úgy képzelik el, mint amilyen egykor lehetett a várostéri gázlámpás világítás. „Nem magasról érkezik majd a fény, megzavarva ezzel a madárvilágot. Hiszen a köztereken, a ko- lozsvári sétatereken sincs magasan a világítás, mindig alacsonyra teszik, éppen azért, hogy ne zavarja meg a madárvilágot” – közölte Macalik Arnold. Továbbá a református kollégium előtti részen lemondanak a köztér- burkolatokról, ezzel felszámolva azt a ma már kihasználhatatlanul, csonkán ott maradt zöldövezetet az utca közepén. „Ezek helyén szabad, járható terület lesz és fákat is ültetünk oda. Ez sarkalatos pontja volt a tervnek, amit a zsűri felkarolt. Ennek nagyon örvendek, mert ezáltal a kollégium és a szembe levő tanári házak nem az utca hosszában, hanem az utca tengelyére merőlegesen elkezdenek egységként működni, és a köztük levő fák, a kialakuló liget, kavicsos földburkolat valamiképpen összeköti az épületeket” – részletezte az építész.

„Együttélés” az Egyetem utcában

A burkolattal kapcsolatban elmondta, nagy táblás járdarészek lesznek, amelyet akadálymentesen végig lehet rollerezni, illetve az út közepén olyan kockakőfelületet helyeznek el, amely nem túl hangos, amikor au- tó megy végig rajta. Az Egyetem utcában (Universității) ugyanis marad az autósforgalom, de sebességkorlátozást alkalmaznak, és az osztott tér (shared space) koncepció érvényesül, melynek lényege, hogy használói toleránsak egymáshoz, megférnek egymás mellett. „A gyalogos szabályozza a forgalmat” – emelte ki Macalik Arnold, aki szerint nagyon fontos, hogy úgy alakítsák ki az új felületeket, hogy azok igazodjanak a házakhoz, az épületek bejárataihoz. „Ott, ahol csorbultak a lábazatok és bejáratok – mert az idők során egyre magasabbak lettek a járószintek – odaigazítjuk a kockakövet. És nem azzal a céllal, hogy visszatér- jünk a száz évvel ezelőtti állapothoz, hanem ha egy házat egyféleképpen találtak ki, akkor annak a maga egykori pompájában és méretében kell maradnia” – mutatott rá a szakember. Fontos szempontként kiemelte, hogy visszakerül eredeti helyére a régió egyik legszebb barokk alkotása, a Mária-oszlop, amely centrálisan szervezi az Egyetem utca gyönyörű teresedését.

Alázattal végzendő, alapos munka

Macalik Arnold arról is beszámolt, hogy amint lejár az a pár napos időszak, ameddig óvást lehet benyújtani a pályázatra vonatkozólag, a polgármesteri hivatal nagyon gyorsan szeretné kivitelezni a tervet. „Ennek annyira nem örülök, hiszen a jó és alapos munka sosem lehet gyors. Fontos lenne, hogy a város tényleg felfogja azt, hogy mire készül, melyek az ott felsorakozó ér- tékek. Kicsit toposzszerű a Farkas utca és Egyetem utca értéke, és ezzel nem számolunk elég tudatosan” – mutatott rá a szakember, aki szerint az is egyik hozadéka a tervnek, hogy nem a képzelet szintjén viszonyulnak az utcához, hanem valós, testet öltő térként, és a mögötte vélhető értékeket tértől és időtől függetlenül próbálják megérteni, majd hozzáigazítani a javaslatokat. „Ezek mind nagy szavak, viszont ha ennek ismeretében és tudatában fogunk neki egy ilyen munkának, talán több eséllyel mondhatjuk a végén, hogy sikeresen véghezvittük a tervet. Úgy gondolom, hogy ehhez a munkához alázat szükséges, és örvendetes, hogy nagyon sok jó szakember van körülöttünk” – tette hozzá.

A nyertes építészcsapatnak – Lázár Csaba, Perju Mădălina Simona, Macalik Arnold, Vass Dániel, Pop Vlad Bogdan, Vajna Botond Szilárd, Molnár Attila, Szilágyi-Bartha József – két hónap állt a rendelkezésére, hogy elkészítse a pályázatot, most következik a tervezési szerződéskötés, majd a műszaki tervek elkészítése, amelynek körülbelül másfél évet kellene igénybe vennie. Az építész szerint ez alapos, hoszszú munka, rengeteg apró műszaki kérdést kell előkészíteni, úgy mint a csatornázás, villamossági kérdések, vízellátás, távközlési rendszerek kialakítása, földgázhálózat. Továbbá ezeket a terveket ellenőriztetni kell, és bizonyos szakhatósági engedélyek is szükségesek. Majd következik a kivitelezés, amely legkevesebb egy–másfél év lenne az összes utcát tekintve. A Farkas és Egyetemen utcán kívül átalakítják többek között a Színház (Emmanuel de Martonne), Sámi László (Gaál Gábor), Bethlen (Baba Novac), valamint teljes hosszában a Bolyai utcát is. Az építész úgy tudja, a munkálatok költségvetését 25 millió lejre becsülték, de a valóságban ez kicsit több lehet.

Egyik hozadéka a tervnek, hogy a szakemberek nem a képzelet szintjén viszonyulnak az utcához, hanem valós, testet öltő térként, és a mögötte vélhető értékeket tértől és időtől függetlenül próbálják megérteni.

LÁTVÁNYTERV

FORRÁS: FŐTÉR.RO

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.