TANGO

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Ana­lia Se­lis, ală­turi de cei­la­lți mem­bri ai gru­pu­lui Argen­tan­go, vi­o­lon­ce­lis­tul Răz­van Su­ma, pia­nis­tul Ma­ria­no Cas­tro, Ma­ria­no Cas­tro la ban­do­lă și vi­o­lo­nis­tul Ra­fa­el Bu­ta­ru, pro­pun pu­bli­cu­lui o întâlni­re cu tan­go­ul ar­gen­ti­nian tra­diți­o­nal, prin­tr-un nou tur­neu, Argen­tan­go Tra­diți­o­nal, ca­re se va de­ru­la în lu­na mar­tie 2018, în 12 orașe din Ro­mânia și Ger­ma­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.