Fes­ti­val

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Cea de-a do­ua ediție a ce­lui mai ma­re fes­ti­val pe pla­jă din Ro­mânia, Ne­ver­sea, va avea loc în pe­ri­oa­da 5-8 iu­lie 2018, în Con­sta­nța. Cei ca­re vor par­ti­ci­pa la fes­ti­val vor avea par­te de di­ver­si­ta­te mu­zi­ca­lă ofe­ri­tă de ar­tiști re­nu­miți în toa­tă lu­mea. Pri­me­le 5000 de abo­na­men­te au fost pu­se de­ja în vânza­re. Prețul aces­to­ra es­te de 399 de lei plus ta­xe, și vor pu­tea fi achi­ziți­o­na­te doar de cei ca­re s-au înre­gis­trat pe

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.