Re­a­dy Player One: Să înce­a­pă jo­cul

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Ste­ven Spi­el­berg sem­nea­ză re­gia fil­mu­lui ba­zat pe bes­tsel­le­rul lui Ernest Cli­ne, un fe­no­men în ul­ti­mii ani. În 2045, ome­ni­rea se află la un pas de co­laps. Lu­mea și-a gă­sit re­fu­gi­ul în Oa­sis, un uni­vers ba­zat pe o re­a­li­ta­te vir­tua­lă, cre­at de ge­nia­lul Ja­mes Hal­li­day ( Mark Ry­lan­ce). Du­pă moar­tea sa, Hal­li­day la­să prin tes­ta­ment ave­rea lui pri­mei per­soa­ne ca­re va gă­si „Oul de Paște” as­cuns în Oa­sis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.