ÎNGRI­JI­RE PER­SO­NA­LI­ZA­TĂ

Marie Claire (Romania) - - Advertorial -

Cum fi­e­ca­re fe­meie es­te uni­că, așa și ne­voi­le fi­e­că­rui tip de ten în par­te sunt di­fe­ri­te. Din acest mo­tiv, ri­tua­lul de skin­ca­re tre­bu­ie să fie unul per­so­na­li­zat. Teh­no­lo­gia de ul­ti­mă ge­ne­rație age­loc Me® de la Nu Skin poa­te da naște­re la 2 000 de com­bi­nații po­si­bi­le. Co­nți­nând cinci pro­du­se pu­ter­ni­ce de îngri­ji­re a pi­e­lii, o eva­lua­re ine­di­tă a ne­voi­lor aces­teia și un dis­po­zi­tiv unic de li­vra­re, sis­te­mul te aju­tă să-ți me­nții un chip cu un as­pect mult mai tânăr, re­du­când semnele vi­zi­bi­le ale îmbă­trâni­rii. age­loc Me® es­te, de fapt, primul apa­rat ca­re de­po­zi­te­a­ză, com­bi­nă și dis­pen­se­a­ză pro­du­se­le de îngri­ji­re din cinci car­tușe eta­nșe, ofe­rind o ex­pe­ri­e­nță 100% igi­e­ni­că, fă­ră atin­ge­re, cu o do­ză zil­ni­că pre­ci­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.