Pri­me­rul po­tri­vit

Marie Claire (Romania) - - Sumar -

130

Lu­mea par­fu­me­ri­ei con­stant, SE SCHIM­BĂ în mod iar acor­du­ri­le mo­men­tu­lui îți su­bli­nia­ză per­fect per­so­na­li­ta­tea. Ia­tă aro­me­le ca­re vor lă­sa o AM­PREN­TĂ pro­fun­dă asu­pra ta, in­di­fe­rent da­că sunt con­stru­i­te în ju­rul unor bu­che­te FLO­RA­LE ine­di­te, da­că au încli­nații GUR­MAN­DE sau va­le­nțe proas­pe­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.