Har­ta LU­MI I schim­ba S-AR PU­TEA

Marie Claire (Romania) - - News -

140 de mi­li­oa­ne de per­soa­ne din trei re­gi­uni ale lu­mii vor mi­gra in­tern până în 2050 din cau­za schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce. În Afri­ca Sub­sa­ha­ria­nă, Ban­ca Mon­dia­lă es­ti­me­a­ză că vor mi­gra 86 de mi­li­oa­ne, în Asia 40 de mi­li­oa­ne, iar în Ame­ri­ca La­ti­nă 17 mi­li­oa­ne. Schim­bă­ri­le vor îngreu­na prac­ti­ca­rea agri­cul­tu­rii în mul­te zo­ne ale lu­mii. De ase­me­nea, re­sur­se­le de apă vor fi ame­ni­nța­te, iar șan­se­le să se pro­du­că inun­dații, se­ce­tă sau ca­ni­cu­lă vor crește.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.