POP- ART

Marie Claire (Romania) - - Style Book -

De Andre­ea Leța Ar­ta Pop a fost din­tot­de­au­na o sur­să bo­ga­tă de in­spi­rație pen­tru de­sig­neri. Câți­va ar­tiști au co­la­bo­rat din tim­pul vi­eții cu di­ver­se ca­se de mo­dă, iar ope­re­le lor con­ti­nuă să fie ex­pu­se în ma­ri­le pre­zen­tări. Andy War­hol es­te unul din­tre pre­fe­rați, iar pen­tru pri­mă­va­ră-va­ră 2018, cre­a­to­rii și- au îndrep­tat ate­nția și spre o zo­nă exo­ti­că, mai exact, spre do­me­ni­ul ja­po­nez man­ga, din ca­re au se­lec­tat per­so­na­je­le, gra­fi­ca și cro­ma­ti­ca efer­ves­cen­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.