Per­spec­ti­vă

Marie Claire (Romania) - - Style - FO­TO: VIC­TOR OANCEA. STYLING: ANDRE­EA LEȚA

Oche­la­rii de soa­re fac par­te din ca­te­go­ria ac­ce­so­ri­i­lor in­dis­pen­sa­bi­le. Opte­a­ză pen­tru o pe­re­che neo-re­tro, cu len­ti­lă-oglin­dă și ra­me ar­gin­tii. Ra­me­le cu li­nii ro­tun­ji­te, in­spi­ra­te de mo­de­lul cat-eye, sunt ex­trem de fe­mi­ni­ne și cool în ace­lași timp. Ori­en­te­a­ză-te spre ochelari cu de­sign urban, ca­re îți ofe­ră o per­spec­ti­vă glam asu­pra ve­rii

3 2 1 1. JIMMY CHOO, OPTIBLU, 1 119,20 LEI 2. DIOR, OPTIBLU, 1 049,25 LEI 3. MAX MA­RA, OPTIBLU, 1 299 LEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.