Pa­riu pe CU­LOA­RE

Re­flec­tând fo­rță, ati­tu­di­ne ÎNCRE­ZĂ­TOA­RE, li­ber­ta­te și joa­că, nua­nțe­le TO­NI­CE sunt pre­zen­te în con­ti­nua­re pe ple­oa­pe

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Ma­gen­ta, ver­de, al­bas­tru, oranj, roz, chiar și roșu sunt câte­va cu­lori ca­re dețin su­pre­mația în ten­di­nțe­le de pri­mă­va­ră-va­ră 2018. Ple­când de la fre­ne­zia ani­lor ’80-’90 și adău­gând accen­te mo­der­ne și ar­tsy, în stil pop-art, ma­ke-up ar­tiștii mi­ze­a­ză pe ma­chia­je îndrăz­nețe și fun de­o­po­tri­vă. Așa­dar, îți poți învă­lui pri­vi­rea în tușe elec­tri­ce sau pas­te­la­te, iri­za­te sau ma­te, apli­ca­te di­si­pat, în stil bloc de cu­loa­re, în li­nii pre­ci­se sau nu­mai în zo­na ar­ca­dei … va­rian­te­le sunt nu­me­roa­se. Re­gu­la de aur pen­tru un look hip­no­ti­zant es­te să păs­tre­zi te­nul într-o zo­nă neu­tră. Apli­că, așa­dar, pe pi­e­lea hi­dra­ta­tă un mix între o loți­u­ne po­tri­vi­tă ca ba­ză de ma­chiaj și un fond de ten li­chid, astfel încât tex­tu­ra na­tu­ra­lă a chi­pu­lui să ră­mână vi­zi­bi­lă. Și nu ui­ta de pri­me­rul pen­tru ochi – nu­mai așa te asi­guri că de­cli­nă­ri­le vi­bran­te nu vor mi­gra.

1. PA­LE­TĂ DE FARDURI LIBERA 10 EYESHADOW PALETTE PER­FECT ADHESION, COLLISTAR, PREȚ LA CE­RE­RE 2. MAS­CA­RA CO­LO­RA­TĂ PEN­TRU SPRÂNCENE SOURCILS STYLER, LANCÔME, 110 LEI 3. FARD DE PLE­OA­PE OMBRE PREMIÈRE CRÈME, CHANEL, CO­LE­CȚIA NEAPOLIS, 166 LEI 4. FARD DE...

5

3 4

6

9

8

7

2

10

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.