in­ten­se Con­tras­te

Marie Claire (Romania) - - Style -

Cum alt­fel poți obți­ne ge­ne alun­gi­te, cur­ba­te și pli­ne de vo­lum da­că nu cu o mas­ca­ra per­fec­tă? In­di­fe­rent da­că îți do­rești o pri­vi­re in­ten­si­fi­ca­tă prin­tr-un ne­gru ab­so­lut sau o alu­ră ju­căușă, 80s, con­fe­ri­tă de o va­rian­tă ul­tra­co­lo­ra­tă, noi îți pre­zen­tăm po­di­u­mul ex­pre­si­vi­tății vi­zua­le din acest se­zon

1. VINYL COUTURE, YVES SAINT LAURENT, NUA­NȚA I’M THE TROUBLE, 167 LEI 2. DIORSHOW PUMP ’N’ VO­LU­ME, DIOR, NUA­NȚA PINK PUMP, 172 LEI 3. BLACK ECSTASY, GIORGIO ARMANI BEAUTY, 169 LEI (DO­U­GLAS BĂNEASA ȘI MALL VITAN)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.