Am greșit, ce fac acum?

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Îmi sunt de un re­al aju­tor ar­ti­co­le­le din cu­prin­sul ru­bri­cii @Work, pen­tru că mă aju­tă să evo­luez și să învăț cum pot să fiu cea mai bună ver­si­u­ne a mea pe plan pro­fe­si­o­nal. Cred că fi­e­ca­re din­tre noi avem mo­men­te în ca­re, din va­rii mo­ti­ve, ră­buf­nim la job, iar acest ar­ti­col a fost exact ce­ea ce ave­am ne­voie pen­tru a afla cum pot să de­pășesc aces­te mo­men­te și să re­câștig res­pec­tul și încre­de­rea co­le­gi­lor și a su­pe­ri­o­ri­lor. Ca­me­lia L.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.