IMPERMEABIL

Marie Claire (Romania) - - Style Book -

De Andre­ea Leța În acest se­zon, de­sig­ne­rii și- au ma­ni­fes­tat ro­man­tis­mul prin ce­le mai neaștep­ta­te ma­te­ria­le. Cum alt­fel am pu­tea jus­ti­fi­ca ten­di­nța ce are în cen­tru pe­le­ri­ne, ja­che­te, fus­te sau bo­ti­ne din plas­tic, da­că nu prin pre­fe­ri­nța pen­tru plim­bă­ri­le lun­gi prin ploi­le de va­ră? Cal­vin Klein, Cha­nel, Anya Hin­dmar­ch, To­ga sau Bal­main sunt câte­va din­tre ca­se­le ca­re au op­tat pen­tru lu­ci­ul ma­te­ria­le­lor im­per­me­a­bi­le, tran­sfor­ma­te în ele­men­te de ba­ză pen­tru ți­nu­te so­fis­ti­ca­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.