Cu­prins

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

EVENI­MEN­TE Una din­tre ce­le mai iu­bi­te tru­pe rock, Scor­pi­ons, vi­ne în Ro­mânia pe 12 iu­nie, la Are­ne­le Ro­ma­ne. FILM Ja­vi­er Bar­dem și Pe­nélo­pe Cruz joa­că împreu­nă în Iu­bin­du-l pe Pa­blo, urându-l pe Esco­bar. CAR­TE Des­co­pe­ră trei po­vești ca­re se împle­tesc într- o car­te des­pre me­mo­rie, ab­se­nță și ur­me­le pe ca­re le la­să iu­bi­rea.

FITS

A XXV-A ediție a Fes­ti­va­lu­lui In­ter­nați­o­nal de Te­a­tru de la Si­biu are loc în pe­ri­oa­da 8-17 iu­nie. Anul aces­ta, prin­tre spec­ta­co­le­le de te­a­tru, dans, mu­zi­că și circ con­tem­po­ran, or­ga­ni­za­to­rii anu­nță mai mul­te pro­du­cții ro­mânești. Te­a­trul ACT va ve­ni în fes­ti­val cu pro­du­cția Sta­ge Dogs, Te­a­trul de Co­me­die adu­ce la Si­biu spec­ta­co­lul Fi­e­ra­rii, în re­gia lui Ho­rațiu Mă­lă­e­le, iar Te­a­trul Nați­o­nal, spec­ta­co­lul Re­ge­le moa­re. Bi­le­te­le pen­tru FITS 2018 pot fi achi­ziți­o­na­te on­li­ne, pe www.sib­fest.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.