Un om ca­re scrie De Mir­cea Căr­tă­res­cu

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Căr­tă­res­cu trăi­ește per­ma­nent în că­rți­le sa­le, cu te­me­ri­le, chi­nu­ri­le și bu­cu­ri­i­le pe ca­re i le adu­ce ace­as­tă me­se­rie- pa­si­u­ne. „ Jur­na­lul meu es­te pi­e­lea mea de re­zer­vă“, scrie Căr­tă­res­cu. „ E un înve­liș ma­gic, scrip­tu­ral. Din când în când pi­e­lea ade­vă­ra­tă mă apa­să ca un cos­tum gre­oi de sca­fan­dru. Atunci mi- o scot și îmbrac acest ta­tuaj de cu­vin­te. În el res­pir li­ber, în el pot atin­ge, în fi­ne, ce­rul cu pal­ma.“Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.