Pe râu­ri­le ce duc De António Lo­bo Antu­nes

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Acți­u­nea se pe­tre­ce în 15 zi­le în ca­re băr­ba­tul bol­nav, nei­u­bit și însin­gu­rat stă într-un pat de spi­tal și înce­ar­că să se re­fu­gi­e­ze din fața mo­rții. Car­tea es­te un la­bi­rint al amin­ti­ri­lor, în ca­re adul­tul își amin­tește de Anto­nin­ho, băia­tul ca­re învață să me­ar­gă pe bi­ci­cle­tă și ca­re des­co­pe­ră iz­voa­re­le râu­lui Mon­de­go, de șco­la­rul pe ca­re-l de­ru­te­a­ză cu­vântul „obra­ji“și, mai ales, de co­pi­lul ca­re- și as­cun­de fața în dan­te­le­le de la pi­ep­tul ma­mei. Edi­tu­ra Hu­ma­ni­tas Fic­ti­on

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.