Ju­ras­sic Wor­ld: Un re­gat în ru­i­nă

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Au tre­cut trei ani de când par­cul te­ma­tic și stați­u­nea de lux Ju­ras­sic Wor­ld au fost dis­tru­se de di­no­zau­rii ca­re au scă­pat din cap­ti­vi­ta­te. In­su­la Nu­bar es­te acum aban­do­na­tă de oa­meni, iar di­no­zau­rii ca­re au su­pra­vi­ețu­it sunt pe cont pro­priu în jun­glă. Când vul­ca­nul ador­mit de pe in­su­lă dă sem­ne de re­ac­ti­va­re, Owen și Clai­re lan­se­a­ză o cam­pa­nie pen­tru a sal­va di­no­zau­rii ca­re au mai ră­mas.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.