spor­ty CHIC

Marie Claire (Romania) - - @ Work -

POAR­TĂ ȘI LA BI­ROU PI­E­SE­LE TA­LE PRE­FE­RA­TE, IN­DI­FE­RENT CĂ APA­RȚIN REGISTRULUI SPORT SAU CĂ SUNT DIN JEANS. PĂS­TRE­A­ZĂ LI­NI­I­LE CLA­SI­CE PEN­TRU A CORESPUNDE CE­RI­NȚE­LOR COMPANIEI, DAR EX­PRI­MĂ- ȚI STI­LUL ÎN VOIE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.