PI­E­LE STRĂ­LU­CI­TOA­RE

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

În zi­le­le to­ri­de, di­na­mi­ca hi­dra­tă­rii se schim­bă com­plet, pi­e­lea având ne­voie de for­mu­le ca­re sunt ab­sor­bi­te in­stan­ta­neu și ca­re la­să o pe­li­cu­lă si­de­fa­tă la su­pra­față, pen­tru un glow so­lar. Atunci când in­ten­si­ta­tea ul­tra­vi­o­le­te­lor crește, asi­gu­ră-te că pi­e­lea nu es­te lua­tă prin sur­prin­de­re, fi­ind pro­te­ja­tă co­res­pun­ză­tor.

COS­TUM DE BAIE MAX MA­RA LEISURE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.