TUȘE EX­PRE­SI­VE

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

La fi­na­lul zi­lei, pu­ne-ți în va­loa­re to­nu­sul es­ti­val, abor­dând o paletă cro­ma­ti­că com­ple­men­ta­ră bron­zu­lui că­pă­tat. Inten­si­fi­că de­li­cat pri­vi­rea, prin tex­turi cal­de, lu­mi­noa­se, și tra­se­a­ză o li­nie fi­nă pe ple­oa­pe­le mo­bi­le, cu aju­to­rul unui fard cre­mos sau al unui crei­on de ochi într-o cu­loa­re de cu­pru. Fo­lo­sește for­mu­le re­zis­ten­te la tran­sfer și ușor de apli­cat.

RO­CHIE MIS­SONI PĂ­LĂ­RIE LOLA HATS CER­CEI DROOMFABRIEK DE GROOT & DE JONG

COAFURĂ: HESTER WERNERT PEN­TRU WEL­LA PRO­FES­SI­O­NALS/ UNSPOKEN AGEN­CY MAKE- UP: KATHINKA GERNANT PEN­TRU CHA­NEL/ UNSPOKEN AGEN­CY MO­DE­LE: MARIANA PARDINHO/ STORM MA­NA­GE­MENT, LUANNA PINHEIRO/ MODELWERK ȘI GERTRUD HEGELUND/ SCOOP MO­DELS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.