VA­CA­NȚĂ

Marie Claire (Romania) - - Lifestyle -

Su­te de ki­lo­me­tri de li­to­ral, su­te de ho­te­luri. Și, pe lângă toa­te astea, orașe ve­chi, cu is­to­rie, bu­ti­curi în ca­re gă­sești lu­cruri ra­re, por­turi ca­re ara­tă fa­bu­los, pri­ve­liști de neu­i­tat. Aces­tea sunt doar o par­te din tot ce vei des­co­peri în Anta­lya, Tur­cia, lo­cul în ca­re poți să te bu­curi cu ade­vă­rat de soa­re și de ma­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.