Re­zer­vă acum

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

prin Pa­ra­le­la 45, www.pa­ra­le­la45.ro, te­le­fon 0374 45 45 45. Ofer­te­le sunt pen­tru se­ju­ruri de 7 no­pți și in­clud bi­let de avi­on cur­să char­ter (zbor di­rect din Bu­cu­rești cu Ta­rom) în pe­ri­oa­da 2 iu­nie -15 oc­tom­brie, tran­sfe­ruri ae­ro­port-ho­tel-ae­ro­port și ta­xe de ae­ro­port. Ho­tel Uto­pia Wor­ld 5* (Ala­nya), ca­me­ră du­blă stan­dard, ul­tra all in­clu­si­ve, de la 565 eu­ro/ per­soa­nă. Ho­tel Gu­ral Pre­mi­er Te­ki­ro­va 5* (Be­lek), ca­me­ră du­blă de­lu­xe, ma­să pre­mi­er ul­tra all in­clu­si­ve, de la 721 eu­ro/per­soa­nă. Ca­lis­ta Luxury Re­sort 5* (Be­lek), ca­me­ră du­blă stan­dard gar­den vi­ew, ma­să á la car­te all in­clu­si­ve, de la 884 eu­ro/per­soa­nă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.