U.K. SUSTENABILITATE

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Ai pu­tea trăi o viață ghi­da­tă du­pă prin­ci­pii eco­lo­gi­ce, mă­car pen­tru o săp­tă­mână? Fă­ră să epu­i­ze­zi re­sur­se­le dis­po­ni­bi­le și fă­ră să dis­tru­gi me­di­ul încon­ju­ră­tor, fă­ră să fo­lo­sești plas­tic sau să con­duci mași­na? Char­lot­te Phil­by a încer­cat să fa­că acest lu­cru, din do­ri­nța de a se ală­tu­ra ce­lor ca­re își pro­pun să ai­bă un stil de viață cât mai co­nști­ent, ca­re să nu afec­te­ze pla­ne­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.