Edu­cație

Marie Claire (Romania) - - News -

Aso­ciația Cu Alte Cu­vin­te a lan­sat, ală­turi de Edi­tu­ra Arthur, pri­ma car­te pen­tru co­pii cu per­so­na­je ro­me din li­te­ra­tu­ra ro­mână. Po­ves­tea ken­da­mei pi­er­du­te. O is­to­rie din Fe­ren­tari es­te scri­să de Adi­na Ro­set­ti și ilus­tra­tă de Iri­na Do­bres­cu. Proi­ec­tul a fost in­spi­rat de po­vești­le unui grup de co­pii de la Clu­bul de Edu­cație Alter­na­ti­vă din Fe­ren­tari ca­re au par­ti­ci­pat la ate­li­e­re de cre­ație. Po­vești­le lor au fost sur­să de in­spi­rație și do­cu­men­ta­re pen­tru ace­as­tă car­te de fi­cți­u­ne ilus­tra­tă. 500 de că­rți vor fi do­na­te că­tre șco­li și or­ga­ni­zații edu­cați­o­na­le, iar o par­te din pro­fi­tu­ri­le re­a­li­za­te din vânza­rea că­rții vor fi do­na­te Clu­bu­lui de Edu­cație Alter­na­ti­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.