JOE SATRIANI

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Pe 25 iu­lie, chi­ta­ris­tul Joe Satriani re­vi­ne la Bu­cu­rești, la Are­ne­le Ro­ma­ne, în ca­drul tur­neu­lui „What Hap­pens Next To­ur”. Joe Satriani es­te unul din­tre cei mai mari chi­ta­riști ai lu­mii. Cu vânzări de pes­te 10 mi­li­oa­ne de al­bu­me și cu 15 no­mi­na­li­zări la pre­mi­i­le Gram­my, Joe Satriani apa­re în toa­te to­pu­ri­le de pro­fil de­di­ca­te chi­ta­riști­lor. Satriani a co­la­bo­rat cu mu­lți alți ar­tiști și for­mații, pre­cum Ali­ce Coo­per, The Yar­dbir­ds, Ian Gil­lan, Dre­am The­a­ter, Mick Jag­ger sau De­ep Pur­ple.

EVENI­MEN­TE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.