Ne­ver­sea

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Fes­ti­va­lul va avea loc la Con­sta­nța, pe pla­ja Ne­ver­sea, în pe­ri­oa­da 5- 8 iu­lie. Prin­tre cei ca­re vor pu­tea fi as­cul­tați anul aces­ta se nu­mă­ră The Script, John New­man, Scoo­ter, Red­foo, Axwell Ingros­so, Har­dwell, Ste­ve Angel­lo, Alan Wal­ker, W& W, Sun­ne­ry Jmes & Ryan Mar­cia­no, Ja­mie Jo­nes, Ni­na Kra­vitz, Ca­mo & Kroo­ked, Cha­se & Sta­tus. Bi­le­te­le pen­tru ce­le pa­tru zi­le sunt pu­se în vânza­re la prețul de 493,90 lei, iar ce­le VIP, la 990 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.