Ma­re­le Expe­ri­ment De Jef­frey Eu­ge­ni­des

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

O fe­meie de ca­ri­e­ră de 40 de ani ca­re își do­rește cu dis­pe­ra­re un co­pil or­ga­ni­ze­a­ză o „pe­tre­ce­re de in­se­mi­na­re“, un­de băr­ba­ţii sunt încu­ra­ja­ţi să do­ne­ze sper­mă. Un po­et ra­tat pu­ne la ca­le es­cro­che­ria me­ni­tă să îi asi­gu­re o via­ţă li­niști­tă într-un pa­ra­dis fis­cal. O ele­vă de li­ceu înce­ar­că să se sus­tra­gă că­să­to­ri­ei aran­ja­te de fa­mi­lia ei de imi­gran­ţi. Toa­te per­so­na­je­le in­vi­ta­te se află în pra­gul unei cri­ze, ur­ma­rea fi­re­as­că a unor de­ci­zii nein­spi­ra­te. Edi­tu­ra: Po­li­rom

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.