Mu­zi­că elec­tro­ni­că la cas­tel

Marie Claire (Romania) - - Agenda -

Între 18 și 22 iu­lie, Cas­te­lul Ban­ffy din Cluj găz­du­i­ește Elec­tric Cas­tle 2018. Da­mian Mar­ley, Jes­sie J, London Gram­mar, Mu­ra Ma­sa, Ri­chie Haw­tin, Exci­si­on, Groo­ve Arma­da ( Dj Set), The Bloo­dy Be­e­troots, Hun­ga­rian Ope­ra Orches­tra sunt doar câte­va din­tre tru­pe­le ca­re vor con­cer­ta. Elec­tric Cas­tle es­te pri­mul fes­ti­val din Ro­mânia ca­re a mu­tat mu­zi­ca elec­tro­ni­că și sun­te­le li­ve ale con­cer­te­lor pe sce­ne­le in­door sau în aer li­ber ale unui cas­tel. Și, din acest mo­tiv, fes­ti­va­lul a fost no­mi­na­li­zat în fi­e­ca­re an în fi­na­la Eu­ro­pe­an Fes­ti­val Awar­ds, ală­turi de nu­me cu tra­diție în Eu­ro­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.