Spi­o­nul ca­re mi- a dat pa­pu­cii

Marie Claire (Romania) - - Cinema -

Au­drey și Mor­gan sunt do­uă pri­e­te­ne ca­re trăi­esc în Los Ange­les. Ele vor ajun­ge să fie im­pli­ca­te, fă­ră voia lor, într- o con­spi­rație in­ter­nați­o­na­lă atunci când una din­tre ele des­co­pe­ră că iu­bi­tul ca­re a pă­ră­sit- o era de fapt un spi­on. Fe­te­le in­tră într- o mi­si­u­ne ca­re le poar­tă prin toa­tă Eu­ro­pa. Cu: Mi­la Ku­nis, Jus­tin The­ro­ux, Ka­te Mckin­non. Pre­mi­e­ra în Ro­mânia es­te pe 17 au­gust 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.