ZI­LE DE VA­RĂ

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

Acor­du­ri­le calde, de pi­er­si­că, por­to­ca­lă și cai­să, com­pun re­per­to­ri­ul cro­ma­tic al se­zo­nu­lui to­rid, dar, pen­tru a fa­ce par­te cu ade­vă­rat din ta­blo­ul mo­men­tu­lui, op­te­a­ză pen­tru tex­turi so­la­re, lu­mi­noa­se, ca­re să asi­gu­re chi­pu­lui tău o alu­ră ra­di­oa­să și tran­spa­ren­tă. Pen­tru bu­ze, ide­a­le sunt for­mu­le­le ușor nua­nța­te, cum ar fi un bal­sam într-un pig­ment es­tom­pat de co­rai. Cum se mai tra­du­ce fru­mu­sețea în lu­ni­le de va­ră afli din pa­gi­ni­le ur­mă­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.