DECLARAȚIE DE CU­LOA­RE SCHIMBUL DE NOAP­TE

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Pen­tru a te aju­ta să fii în acord cu ce­le mai cool ten­di­nțe ale mo­men­tu­lui, Joi­co lan­se­a­ză Co­lor But­ters, o ga­mă de pro­du­se hi­bri­de su­per­hi­dra­tan­te, ce am­pli­fi­că nua­nța pă­ru­lui și adau­gă ex­plo­zii de cu­loa­re blon­de­lor ca­re își do­resc di­ver­si­ta­te. Pro­du­se­le 2 în 1 acți­o­nea­ză atât ca un tra­ta­ment de păr, cât și ca unul de cu­loa­re, fi­ind per­fec­te chiar și pen­tru a fi fo­lo­si­te aca­să. Co­le­cția încap­su­le­a­ză Qua­dra­mi­ne Com­plex®, ce re­fa­ce struc­tu­ra in­te­ri­oa­ră a fi­ru­lui de păr, și Com­ple­xul Pep­ti­dic Bio Avan­sat, o teh­no­lo­gie ce re­vi­go­re­a­ză și re­con­stru­i­ește șu­vițe­le din in­te­ri­or că­tre ex­te­ri­or, prin re­a­pli­ca­rea Adn-ului din pă­rul uman.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.