Iri­na PĂCURARIU

Marie Claire (Romania) - - Q&A -

1. DA­CĂ NU AȘ FI PREZENTATOARE TV, AȘ FI: res­tau­ra­tor de ca­se ve­chi, sam­sar de mo­bi­le, cău­tă­toa­re de co­mori prin ham­ba­re din mu­nți. Ah, da, ar mer­ge și PR la Cha­nel sau uce­nic pen­tru Gor­don Ram­say. Am o lis­tă lun­gă de tot … 2. CEL MAI BUN SFAT PE CA­RE L-AM PRI­MIT: „Une­ori, e bine să nu încerci să schim­bi lu­cru­ri­le, să stai de­o­par­te. Nu o da­tă ai sur­pri­za că une­le se re­zol­vă de la si­ne …” 3. CEL MAI DE­LI­CAT RE­FUZ PE CA­RE L-AM OFE­RIT: „Poa­te altă da­tă, nu sunt în oraș”. 4. TREI CA­LI­TĂȚI CA­RE M-AU ADUS UN­DE SUNT ACUM: in­co­nști­e­nță, sin­ce­ri­ta­te, re­zis­te­nță. 5. DEFECTUL DE CA­RE VREAU SĂ SCAP: bu­le­ti­nul, cel un­de es­te și anul naște­rii. 6. MO­MEN­TUL MEU DE GLORIE: ul­ti­mul tort cu me­re. De­li­ci­os. 7. MO­MEN­TUL MEU DE CUMPĂNĂ: s-a ter­mi­nat într-un pe­re­te de stâncă – un ac­ci­dent de mași­nă. 8. PE CI­NE ADMIR ȘI DE CE: pe ma­ma, din­tot­de­au­na. I-au ajuns me­reu ba­nii de la un sa­la­riu sau pen­sie la alte­le, deși n-a câști­gat ni­ci­o­da­tă averi. Dim­po­tri­vă. 9. DETALIUL DIN MUN­CA MEA PE CA­RE ÎL ADOR: oa­me­nii noi, cu is­to­ri­i­le lor cu tot. 10. LU­CRUL PE CA­RE L-AȘ FA­CE ÎN REGIM DE VO­LUN­TA­RIAT: aș fa­ce cur­suri de ori­en­ta­re în ca­ri­e­ră cu co­pi­ii de li­ceu, le-aș spu­ne po­vești adu­na­te de mi­ne, aș vor­bi ori­când și ori­cui des­pre oa­meni ca­re m-au in­spi­rat și ulu­it. 11. DIN PRI­MII BANI CÂȘTIGAȚI MI-AM LUAT: ci­ne-și mai adu­ce amin­te?! 12. PES­TE O ZI PROAS­TĂ TREC ...: trec? Nu sunt si­gu­ră că e me­ri­tul meu … ple­a­că ea. 13. TREI CA­LI­TĂȚI PE CA­RE LE ADMIR LA PAR­TE­NE­RUL MEU: cal­mul, umo­rul, pu­te­rea de con­cen­tra­re. 14. UL­TI­MUL FILM CA­RE MI-A PLĂ­CUT: Mol­ly’s Ga­me cu Jes­si­ca Chas­tain, Won­der, To­u­ch me not. 15. CAR­TEA CA­RE M-A MAR­CAT: Fe­ri­ci­rea obli­ga­to­rie, Nor­man Ma­nea. 16. CÂNTECUL CA­RE MĂ FA­CE SĂ PLÂNG: Imnul, când se cântă pen­tru ai noștri. 17. CÂNTECUL CA­RE MĂ BI­NE­DIS­PU­NE: U2 – Be­au­ti­ful Day. 19. PROI­EC­TUL MEU DE SU­FLET: ce­le do­uă fe­te pe ca­re le am de cres­cut. 20. UR­MĂ­TOA­REA ȚA­RĂ ÎN CA­RE VREAU SĂ AJUNG: am No­ua Ze­e­lan­dă pe lis­ta scur­tă. Și Sin­ga­po­re e aco­lo, în top, de ce­va vre­me. 21. DA­CĂ AȘ LOCUI ÎNTR-UN ALT ORAȘ, AR FI: New York.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.