DUET PEN­TRU TEN

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Max Fac­tor lan­se­a­ză Mi­ra­cle Glow Duo, o pa­le­tă must-ha­ve for­ma­tă din do­uă pro­du­se- cheie pen­tru ma­chia­jul chi­pu­lui: un iluminator mat, per­fect pen­tru uni­for­mi­za­re, și unul iri­zat, ide­al pen­tru a con­feri un strop de stră­lu­ci­re. Ce­le do­uă for­mu­le sunt ex­trem de soft, ușor de blen­du­it și se po­tri­vesc tu­tu­ror sub­to­nu­ri­lor pi­e­lii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.